*/ 14o Athens Digital Arts Festival | Παράταση Ανοιχτού Καλέσματος Συμμετοχής

*/ 14o Athens Digital Arts Festival | Παράταση Ανοιχτού Καλέσματος Συμμετοχής

Το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας – Athens Digital Arts Festival (ADAF), διερευνώντας το άγνωστο μέλλον της επερχόμενης «Τεχνολογικής Αποκάλυψης» μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία, σας προσκαλεί να υποβάλετε τις προτάσεις σας για την επόμενη διοργάνωση, με θέμα “SINGULARITY NOW”. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ADAF 2017 παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από την καλλιτεχνική κοινότητα.

Φέτος, το ADAF, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών στην Ελλάδα που προσελκύει και παρουσιάζει έργα και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με το κοινό, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2018, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

SINGULARITY NOW
Ιστορίες από τον Ορίζοντα Γεγονότων

Ορίζοντας γεγονότων, η νοητή επιφάνεια μιας μαύρης τρύπας, εκεί όπου η βαρύτητα καμπυλώνει τον χωροχρόνο τόσο, που δεν υπάρχει περίπτωση διαφυγής ούτε καν από το ίδιο το φως. Στον πυρήνα του, βρίσκεται το σημείο μηδέν, το singularity, εκεί που ο χώρος και ο χρόνος καταλύονται και είναι άγνωστο το τι συμβαίνει. Σκουληκότρυπα; Κατάλυση των πάντων; Δημιουργία ενός νέου κόσμου μέσω λευκής οπής;

Όταν κάτι περάσει τον ορίζοντα γεγονότων, όλοι οι φυσικοί νόμοι διαστρεβλώνονται ενώ η βαρυτική έλξη είναι τέτοια που αναπόφευκτα καταλήγει στο singularity και από εκεί…

Singularity, είναι μια έννοια που ορίζεται διαφορετικά σε κάθε τομέα των επιστημών παρ ότι, κάθε ορισμός της διατηρεί σύνδεση προς την έννοια. Στα μαθηματικά είναι το σημείο που μια λειτουργία, μια εξίσωση ή μια επιφάνεια εκφυλίζεται ή αποκλίνει προς το άπειρο, αλλάζει φύση, και συνεπώς είναι αδύνατο να οριστεί. Στη φυσική είναι ο πυρήνας της μαύρης τρύπας, αλλά και η κατάσταση ακριβώς πριν το Big Bang, το σημείο μηδέν του χρόνου και του χώρου όπου τα πάντα βρίσκονται συμπιεσμένα σε μηδενικές διαστάσεις, καθιστώντας άπειρη την πυκνότητα τους. Στη μηχανολογία, είναι η διαμόρφωση μιας μηχανής με τρόπο που η συμπεριφορά της δεν μπορεί να οριστεί, και οι φυσικές μεταβλητές που εμπλέκονται γίνονται μη καθοριστικές ή άπειρες. Στην τεχνολογία, είναι ένα σενάριο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον άνθρωπο, η τεχνολογική εξέλιξη γίνεται άπειρη και το αποτέλεσμα αυτής είναι άγνωστο.

διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καλλιτεχνικών προτάσεων επισκεφθείτε το www.adaf.gr

———————————————————————————————————————————————

*/ 14th Athens Digital Arts Festival | Extended Call for Entries

The 14th Athens Digital Arts Festival exploring the unknown future of the upcoming “Technological Apocalypse” through art, science and technology, invites you to submit your proposals for its next edition, under the theme “SINGULARITY NOW”. Due to high demand by the artistic community, the applications deadline for ADAF 2018 Open Call is extended until 31 December 2017.

This year for its annual date, ADAF, the most renowned festival for digital arts in Greece, will present its content in May, at a TBA location in the historic center of Athens. The festival attracts and presents works and artists from all over the world.

SINGULARITY NOW
Tales from the Event Horizon

Event Horizon is the conceivable surface of a black hole, a place where gravity curves space-time so much, there is no escape, not even by light itself. Its’ core is the singularity, a zero point, where space and time are discontinued and is unknown what exactly happens further. A wormhole? Termination of everything? A new universe through a white hole?

When something enters the event horizon, all physics laws get distorted, while gravity becomes such, that inevitably reaches singularity and from there on…..

Singularity is a notion that has different definitions in the various fields of science, nonetheless, it retains a common axis regarding its main idea. In mathematics, it is the point where a function or an equation degenerates or diverges toward infinity, changing its nature and thus becoming impossible to define. In physics, it is the core of a black hole as well as the state right before the Big Bang, the zero point of space and time where everything is compressed in zero dimensions and density is infinite. In mechanics, it is the calibration of a machine in a way that its behavior cannot be predicted and the physical variants involved are either not definite or infinite. In technology, it is a scenario where artificial intelligence surpasses humanity, the technological boom becomes infinite and the outcome is unpredictable.

read more

Detailed information about the submission process and the call for entries is available at the following link:
www.adaf.gr